Loading...

powered by co-ment®
 
www.CO-MENT.NET IS BEING PHASED OUT!  Head over to www.co-ment.com for the new version of the service.

Door de val van het Kabinet worden verkiezingsprogramma’s in de allerhoogste versnelling geschreven. Bits of Freedom wil politieke partijen helpen inzien dat een vrije en robuuste informatiesamenleving een eerste levensbehoefte is voor alle Nederlanders, en cruciaal is voor de toekomst van ons land. Dit is het concept voor een brief aan politieke partijen waarin Bits of Freedom hiervoor pleit.

Help mee de brief te verbeteren en heb directe maatschappelijke impact! Alle commentaar is welkom. Probeer het zo concreet en constructief mogelijk te maken, zodat we het makkelijk kunnen knippen en plakken. Aangezien het schrijven van de verkiezingsprogramma's in volle gang is, zullen wij op vrijdag 26 februari 17:30 uur het binnengekomen commentaar verwerken en het stuk finaliseren.

Start de discussie op ons nieuwe IRC-channel: #bitsoffreedom (chat.eu.freenode.net). Wij zijn daar morgen te vinden tussen 14.00 uur en 17.30 uur.

 

* * *

UPDATE 26 feb. 12.23 uur: De eerste ronde verwerkingen door Bits of Freedom. De eerdere commentaren die hierdoor zijn verdwenen, kun je teruglezen via 'view' -> 'versions'.  Veel dank @rniamat, @adriaanandringa, @jeroen, @jaapstronks, @kris, @marc, @arjan, @peter, @Nienke, @christian, @daniel !

 

* * *
 

Nederland: een vrije én veilige informatiesamenleving

Digitale technologie heeft iedere burger ongekende vrijheid gegeven. Vrijwel iedere Nederlander heeft een computer, een mobiele telefoon en breedband internet en maakt daar volop gebruik van: wij drijven handel via innovatieve diensten als Marktplaats. Wij doen massaal belastingaangifte via internet. Wij leggen nieuwe contacten en onderhouden oude vriendschappen via sociale netwerken - Hyves telt inmiddels 10 miljoen profielen. Arbeid en onderwijs zijn ondenkbaar zonder internet en de mobiele telefoon. Via digitale technologie delen wij kennis, cultuur en meningen met elkaar en bouwen wij mee aan onze democratie. Digitale technologie is de zuurstof voor de Nederlander van de 21e eeuw en de vrijheid die zij biedt is van fundamenteel belang voor Nederland.

 

Stichting Bits of Freedom constateert dat wij die vrijheid in sneltreinvaart verliezen. Een open en vrij internet staat onder druk, onder meer door overheidsplannen die 4,7 miljoen Nederlanders in één klap tot crimineel bestempelen.1 Bij grote informatiseringsprojecten staat het belang van burgers niet centraal. Digitale technologie wordt steeds vaker ingezet om onverdachte burgers in de gaten te houden, zonder dat duidelijk is of dat helpt.

 

Wij bevinden ons op een maatschappelijk kantelpunt: politieke keuzes van nu zullen het lot van de Nederlandse informatiesamenleving in de komende decennia bepalen. Kiezen wij voor een open en vooruitstrevende Nederlandse informatiesamenleving waarin individuele vrijheid wordt verdedigd, waarin dienstenontwikkeling wordt gestimuleerd en een gunstig digitaal vestigingsklimaat ontstaat? Of voor een maatschappij waar digitale technologie wordt ingezet om burgers vergaand te controleren en innovatie wordt afgeremd?

 

Politieke partijen moeten hun verantwoordelijkheid nemen, en de ontwikkeling van digitale technologie faciliteren en promoten. Zij moeten kiezen voor een innovatieve en veilige informatiesamenleving, waarin vrijheid centraal staat: door 'een vrij en open internet' te beschermen, door bij informatiseringsprojecten de belangen van de burger voorop te stellen en door een rationeel en effectief beveiligingsbeleid te hanteren.


 

Nederland moet een vrij en open internet beschermen

Een vrij en open internet is cruciaal voor de toekomst van Nederland. Iedereen moet kennis en cultuur kunnen delen met anderen, nieuwe diensten kunnen ontwikkelen en daarvan profiteren, en zich kunnen aansluiten bij de groep die bij hem of haar past. Dat is goed voor de kenniseconomie, goed voor het onderwijs, goed voor sociale cohesie en goed voor het mediabeleid. De volgende programmapunten zijn daarvoor essentieel:


De burger voorop bij informatiseringsprojecten

De overheid moet grote informatiseringsprojecten vanuit het perspectief van de burger ontwerpen. Alleen op die manier kunnen fiasco's als de OV-Chipkaart, het Elektronisch Patiëntendossier en het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) worden voorkomen. Daar komen privacyschendingen, systeemdwang en onwenselijke toegang tot privé-gegevens te laat aan het licht, waardoor de projecten op veel maatschappelijke weerstand stuitten en op onvoorziene kosten werden gejaagd.5 De volgende programmapunten zijn daarvoor essentieel:


 

Effectieve bestrijding van terrorisme en criminaliteit

De overheid moet bij de bestrijding van terrorisme en criminaliteit een rationeel en effectief beleid hanteren, dat niet is gebaseerd op angst. De laatste jaren heeft Nederland digitale technologie gebouwd en ingezet om miljoenen onverdachte burgers te controleren, terwijl de effectiviteit van deze maatregelen onvoldoende is onderzocht. Deze maatregelen zijn in strijd met de grondrechten van iedere Nederlander, duur en niet effectief. Bovendien kunnen zij in de toekomst misbruikt worden om de burger te onderdrukken. De volgende programmapunten zijn daarvoor essentieel:

 

Over Bits of Freedom

Stichting Bits of Freedom verdedigt burgerrechten in de digitale wereld. Zij richt zich op twee grondrechten: privacy en communicatievrijheid. Haar activiteiten omvatten het voeren van een constructieve lobby en het organiseren van publiekscampagnes. Meer informatie over Bits of Freedom is te vinden op haar website: https://www.bof.nl. Zij is graag bereikbaar via de op de website opgenomen contactgegevens om haar standpunten nader toe te lichten.


                      

1TNO, IViR, SEO, Ups and downs. Economische en culturele gevolgen van file sharing voor muziek, film en games, 12 jan. 2009, p. 4, te raadplegen via: http://www.ivir.nl/publicaties/vaneijk/Ups_And_Downs.pdf. Terwijl de hoofdconclusie van het rapport luidt, dat “de economische effecten van file sharing op de Nederlandse welvaart op de korte en de lange termijn sterk positief zijn.”

2 Het Anti-Counterfeiting Trade Agreement. Meer informatie is te raadplegen via: https://www.bof.nl/category/acta/

3 Bits of Freedom, Position paper Netwerkneutraliteit, 5 jan. 2010, te raadplegen via: https://www.bof.nl/live/wp-content/uploads/2010/01/netwerkneutraliteit-def.pdf

4 Bits of Freedom, Kamerbriefing Downloadverbod, 9 dec. 2009, te raadplegen via: https://www.bof.nl/live/wp-content/uploads/2009/12/filesharing-kamerbriefing-141209.pdf. Zie tevens het wetenschappelijk onderzoek onder voetnoot 1.

5 Bits of Freedom, Inbreng Project dataretentie, 30 nov. 2009, te raadplegen via: https://www.bof.nl/live/wp-content/uploads/2010/01/Bits-of-Freedom-Inbreng-Voorstel-definitie-HNAW-301109.pdf

6 Bits of Freedom, Position paper Meldplicht datalekken, 25 jan. 2010, te raadplegen via: https://www.bof.nl/live/wp-content/uploads/2010/01/datalekken-def.pdf

7 Zoals besproken tijdens de Expertbijeenkomst gegevensbescherming in de Eerste Kamer: Kamerstukken I 2007/08, 31200 VI, nr. F, p. 35 ev, 20 mrt. 2008, te raadplegen via: http://ikregeer.nl/document/KST118933

Related Links:

Togel178

Pedetogel

Sabatoto

Togel279

Togel158

Colok178

Novaslot88

Lain-Lain

Partner Links