Loading...

powered by co-ment®
 

Door de val van het Kabinet worden verkiezingsprogramma’s in de allerhoogste versnelling geschreven. Bits of Freedom wil politieke partijen helpen inzien dat een vrije en robuuste informatiesamenleving een eerste levensbehoefte is voor alle Nederlanders, en cruciaal is voor de toekomst van ons land. Dit is het concept voor een brief aan politieke partijen waarin Bits of Freedom hiervoor pleit.

Help mee de brief te verbeteren en heb directe maatschappelijke impact! Alle commentaar is welkom. Probeer het zo concreet en constructief mogelijk te maken, zodat we het makkelijk kunnen knippen en plakken. Aangezien het schrijven van de verkiezingsprogramma's in volle gang is, zullen wij op vrijdag 26 februari 17:30 uur het binnengekomen commentaar verwerken en het stuk finaliseren.

Start de discussie op ons nieuwe IRC-channel: #bitsoffreedom (chat.eu.freenode.net). Wij zijn daar morgen te vinden tussen 14.00 uur en 17.30 uur.

 

* * *

UPDATE 26 feb. 12.23 uur: De eerste ronde verwerkingen door Bits of Freedom. Een aantal eerdere commentaren is daardoor verdwenen van de zijbalk, maar alle commentaren zijn onder het document geplakt. Veel dank @rniamat, @adriaanandringa, @jeroen, @jaapstronks, @kris, @marc, @arjan, @peter, @Nienke, @christian, @daniel !

 

* * *
 

Nederland: een vrije én veilige informatiesamenleving

Digitale technologie heeft iedere burger ongekende vrijheid gegeven. Vrijwel iedere Nederlander heeft een computer, een mobiele telefoon en breedband internet en maakt daar volop gebruik van: wij drijven handel via innovatieve diensten als Marktplaats. Wij doen massaal belastingaangifte via internet. Wij leggen nieuwe contacten en onderhouden oude vriendschappen via sociale netwerken - Hyves telt inmiddels 10 miljoen profielen. Arbeid en onderwijs zijn ondenkbaar zonder internet en de mobiele telefoon. Via digitale technologie delen wij kennis, cultuur en meningen met elkaar en bouwen wij mee aan onze democratie. Digitale technologie is de zuurstof voor de Nederlander van de 21e eeuw en de vrijheid die zij biedt is van fundamenteel belang voor Nederland.

 

Stichting Bits of Freedom constateert dat wij die vrijheid in sneltreinvaart verliezen. Een open en vrij internet staat onder druk, onder meer door overheidsplannen die 4,7 miljoen Nederlanders in één klap tot crimineel bestempelen.1 Bij grote informatiseringsprojecten staat het belang van burgers niet centraal. Digitale technologie wordt steeds vaker ingezet om onverdachte burgers in de gaten te houden, zonder dat duidelijk is of dat helpt.

 

Wij bevinden ons op een maatschappelijk kantelpunt: politieke keuzes van nu zullen het lot van de Nederlandse informatiesamenleving in de komende decennia bepalen. Kiezen wij voor een open en vooruitstrevende Nederlandse informatiesamenleving waarin individuele vrijheid wordt verdedigd, waarin dienstenontwikkeling wordt gestimuleerd en een gunstig digitaal vestigingsklimaat ontstaat? Of voor een maatschappij waar digitale technologie wordt ingezet om burgers vergaand te controleren en innovatie wordt afgeremd?

 

Politieke partijen moeten hun verantwoordelijkheid nemen, en de ontwikkeling van digitale technologie faciliteren en promoten. Zij moeten kiezen voor een innovatieve en veilige informatiesamenleving, waarin vrijheid centraal staat: door 'een vrij en open internet' te beschermen, door bij informatiseringsprojecten de belangen van de burger voorop te stellen en door een rationeel en effectief beveiligingsbeleid te hanteren.


 

Nederland moet een vrij en open internet beschermen

Een vrij en open internet is cruciaal voor de toekomst van Nederland. Iedereen moet kennis en cultuur kunnen delen met anderen, nieuwe diensten kunnen ontwikkelen en daarvan profiteren, en zich kunnen aansluiten bij de groep die bij hem of haar past. Dat is goed voor de kenniseconomie, goed voor het onderwijs, goed voor sociale cohesie en goed voor het mediabeleid. De volgende programmapunten zijn daarvoor essentieel:


De burger voorop bij informatiseringsprojecten

De overheid moet grote informatiseringsprojecten vanuit het perspectief van de burger ontwerpen. Alleen op die manier kunnen fiasco's als de OV-Chipkaart, het Elektronisch Patiëntendossier en het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) worden voorkomen. Daar komen privacyschendingen, systeemdwang en onwenselijke toegang tot privé-gegevens te laat aan het licht, waardoor de projecten op veel maatschappelijke weerstand stuitten en op onvoorziene kosten werden gejaagd.5 De volgende programmapunten zijn daarvoor essentieel:


 

Effectieve bestrijding van terrorisme en criminaliteit

De overheid moet bij de bestrijding van terrorisme en criminaliteit een rationeel en effectief beleid hanteren, dat niet is gebaseerd op angst. De laatste jaren heeft Nederland digitale technologie gebouwd en ingezet om miljoenen onverdachte burgers te controleren, terwijl de effectiviteit van deze maatregelen onvoldoende is onderzocht. Deze maatregelen zijn in strijd met de grondrechten van iedere Nederlander, duur en niet effectief. Bovendien kunnen zij in de toekomst misbruikt worden om de burger te onderdrukken. De volgende programmapunten zijn daarvoor essentieel:

 

Over Bits of Freedom

Stichting Bits of Freedom verdedigt burgerrechten in de digitale wereld. Zij richt zich op twee grondrechten: privacy en communicatievrijheid. Haar activiteiten omvatten het voeren van een constructieve lobby en het organiseren van publiekscampagnes. Meer informatie over Bits of Freedom is te vinden op haar website: https://www.bof.nl. Zij is graag bereikbaar via de op de website opgenomen contactgegevens om haar standpunten nader toe te lichten.


                      

1TNO, IViR, SEO, Ups and downs. Economische en culturele gevolgen van file sharing voor muziek, film en games, 12 jan. 2009, p. 4, te raadplegen via: http://www.ivir.nl/publicaties/vaneijk/Ups_And_Downs.pdf. Terwijl de hoofdconclusie van het rapport luidt, dat “de economische effecten van file sharing op de Nederlandse welvaart op de korte en de lange termijn sterk positief zijn.”

2 Het Anti-Counterfeiting Trade Agreement. Meer informatie is te raadplegen via: https://www.bof.nl/category/acta/

3 Bits of Freedom, Position paper Netwerkneutraliteit, 5 jan. 2010, te raadplegen via: https://www.bof.nl/live/wp-content/uploads/2010/01/netwerkneutraliteit-def.pdf

4 Bits of Freedom, Kamerbriefing Downloadverbod, 9 dec. 2009, te raadplegen via: https://www.bof.nl/live/wp-content/uploads/2009/12/filesharing-kamerbriefing-141209.pdf. Zie tevens het wetenschappelijk onderzoek onder voetnoot 1.

5 Bits of Freedom, Inbreng Project dataretentie, 30 nov. 2009, te raadplegen via: https://www.bof.nl/live/wp-content/uploads/2010/01/Bits-of-Freedom-Inbreng-Voorstel-definitie-HNAW-301109.pdf

6 Bits of Freedom, Position paper Meldplicht datalekken, 25 jan. 2010, te raadplegen via: https://www.bof.nl/live/wp-content/uploads/2010/01/datalekken-def.pdf

7 Zoals besproken tijdens de Expertbijeenkomst gegevensbescherming in de Eerste Kamer: Kamerstukken I 2007/08, 31200 VI, nr. F, p. 35 ev, 20 mrt. 2008, te raadplegen via: http://ikregeer.nl/document/KST118933

  

visiblerejectedpublishedvisible

test

By bitsoffreedom on February 25, 2010, at 4:10 pm

test

test

 

 

ReadMinimizeReply


                      
  

visiblerejectedpublishedvisible

internet only = te beperkt

By rniamat on February 25, 2010, at 4:26 pm

toevoegen maakt issues herkenbaarder voor grotere groep lezers

toevoegen maakt issues herkenbaarder voor grotere groep lezers

 

 

ReadMinimizeReply

 

 

 

visiblerejectedpublishedvisible

te beperkt

By rniamat on February 25, 2010, at 4:29 pm

regel1 _internet_ regel2 _computers_ als je dat uitbreid met mobiele communicatie is...

regel1 _internet_ regel2 _computers_ als je dat uitbreid met mobiele communicatie is het voor een grotere groep eerder begrijpelijk dat het heel veel omvat

 

 

ReadMinimizeReply

 

 

 

 

 

 

 


                      
  
  

visiblerejectedpublishedvisible

draagvlak - innovatie - link met internationaal

By rniamat on February 25, 2010, at 4:38 pm

de 1ste keuze die hier worden voorgesteld past ook bij het beeld van een samenleving di...

de 1ste keuze die hier worden voorgesteld past ook bij het beeld van een samenleving die creeert en produceert, daar enthousiast mee omgaat. En dat is weer goed voor de positie van de BV Nederland als digitaal kennisland waar het goed leven en ondernemen is. Als digitale technologie staat voor minder openheid, ben je veel minder interessant als vestigingsplaats voor mulitnationals, creatieven, you-name-it.

 

 

ReadMinimizeReply

 

 

 

 

 

 

 


                      
  
  

visiblerejectedpublishedvisible

promoten ?

By rniamat on February 25, 2010, at 4:42 pm

is dat ook hetzelfde als promoten - if not - dan wellicht nuttige uitbreiding

is dat ook hetzelfde als promoten - if not - dan wellicht nuttige uitbreiding

 

 

ReadMinimizeReply

 

 

 

 

 

 

 


                      
  
  

visiblerejectedpublishedvisible

woord missing?

By rniamat on February 25, 2010, at 4:44 pm

doorbij info-projecten de _belangen van_ de burger

doorbij info-projecten de _belangen van_ de burger

 

 

ReadMinimizeReply

 

 

 

 

 

 

 


                      
  
  

visiblerejectedpublishedvisible

moeilijk begrip

By rniamat on February 25, 2010, at 4:45 pm

effectief en transparant? effectief en toetsbaar? door toevoegen van woord na effectie...

effectief en transparant? effectief en toetsbaar? door toevoegen van woord na effectief vergroot politiek draagvlak / verkleint wellicht kloof met de burger

 

 

ReadMinimizeReply

 

 

 

 

 

 

 


                      
  
  

visiblerejectedpublishedvisible

toetsing

By rniamat on February 25, 2010, at 4:50 pm

explliciet vermelden dat dit soort plannen default tegen de onafhankelijke en deskundig...

explliciet vermelden dat dit soort plannen default tegen de onafhankelijke en deskundige toesting van de vermeende misstand is?

 

 

ReadMinimizeReply

 

 

 

 

 

 

 


                      
  
  

visiblerejectedpublishedvisible

juiste begrip

By rniamat on February 25, 2010, at 4:47 pm

is ACTA wel wet-en regelgeving? handelsverdragen als zodanig benoemen?

is ACTA wel wet-en regelgeving? handelsverdragen als zodanig benoemen?

 

 

ReadMinimizeReply

 

 

 

 

 

 

 


                      
  
  

visiblerejectedpublishedvisible

terzijde = offtopic

By rniamat on February 25, 2010, at 4:48 pm

over impact hiervan op bedrijfsleven / zzp'ers / decentrale werkplekken kan ik nog wel ...

over impact hiervan op bedrijfsleven / zzp'ers / decentrale werkplekken kan ik nog wel eens collega komen geven ;-)

 

 

ReadMinimizeReply

 

 

 

 

 

 

 


                      
  
  

visiblerejectedpublishedvisible

en nog meer

By rniamat on February 25, 2010, at 4:51 pm

het is namelijk ook 100% bedrijfspionage - dat punt wordt nog veel te weinig belicht.

het is namelijk ook 100% bedrijfspionage - dat punt wordt nog veel te weinig belicht.

 

 

ReadMinimizeReply

 

 

 

 

 

 

 


                      
  
  

visiblerejectedpublishedvisible

en filtering

By rniamat on February 25, 2010, at 4:52 pm

en filtering op basis van so-called afspraken met de branche zonder dat het voor de ein...

en filtering op basis van so-called afspraken met de branche zonder dat het voor de eindgebruikers transparant is

 

 

ReadMinimizeReply

 

 

 

 

 

 

 


                      
  
  

visiblerejectedpublishedvisible

ovt of ott

By rniamat on February 25, 2010, at 4:54 pm

kwamen of komen? (stijl issue)

kwamen of komen? (stijl issue)

 

 

ReadMinimizeReply

 

 

 

 

 

 

 


                      
  
  

visiblerejectedpublishedvisible

ander woord

By rniamat on February 25, 2010, at 4:54 pm

onvoorziene lijkt mij beter passen

onvoorziene lijkt mij beter passen

 

 

ReadMinimizeReply

 

 

 

 

 

 

 


                      
  
  

visiblerejectedpublishedvisible

en meer

By rniamat on February 25, 2010, at 4:56 pm

burgers, ondernemers en instellingen (zie ook link met bedrijfspionage)

burgers, ondernemers en instellingen (zie ook link met bedrijfspionage)

 

 

ReadMinimizeReply

 

 

 

 

 

 

 


                      
  
  

visiblerejectedpublishedvisible

klopt het woord

By rniamat on February 25, 2010, at 4:58 pm

ik neem aan dat het resultaat wordt gepubliceerd, niet de checklist zelf? En is het dan...

ik neem aan dat het resultaat wordt gepubliceerd, niet de checklist zelf? En is het dan openbaar - of toetsbaar

 

 

ReadMinimizeReply

 

 

 

 

 

 

 


                      
  
  

visiblerejectedpublishedvisible

it's all about trust

By rniamat on February 25, 2010, at 4:59 pm

En het vergroot draagvlak bij de gebruikers (persoon die invoert en persoon waarvan geg...

En het vergroot draagvlak bij de gebruikers (persoon die invoert en persoon waarvan gegevens worden ingevoerd) en vertrouwen in de techniek.

 

 

ReadMinimizeReply

 

 

 

 

 

 

 


                      
  
  

visiblerejectedpublishedvisible

snap deze zin niet

By rniamat on February 25, 2010, at 5:00 pm

snap deze zin niet

snap deze zin niet

 

 

ReadMinimizeReply

 

 

 

 

 

 

 


                      
  
  

visiblerejectedpublishedvisible

tijdstippen

By rniamat on February 25, 2010, at 5:03 pm

De laatste jaren heeft Nederland digitale technologie gebouwd en ingezet om miljoenen o...

De laatste jaren heeft Nederland digitale technologie gebouwd en ingezet om miljoenen onverdachte burgers en ondernemingen te controleren. Dit terwijl de effectiviteit van deze maatregelen in de regel vooraf onvoldoende is onderzocht en ook tijdens de inzet deze noodzakelijek controles achterwege blijven.

 

 

ReadMinimizeReply

 

 

 

 

 

 

 


                      
  
  

visiblerejectedpublishedvisible

ww zijn invoegen + vervangen van worden

By rniamat on February 25, 2010, at 5:04 pm

De effectiviteit van dit soort systemen moet vooraf _zijn _aangetoond, en de nadelen m...

De effectiviteit van dit soort systemen moet vooraf _zijn _aangetoond, en de nadelen moeten in kaart _zijn_ gebracht.

 

 

ReadMinimizeReply

 

 

 

 

 

 

 


                      
  
  

visiblerejectedpublishedvisible

weglaten

By rniamat on February 25, 2010, at 5:06 pm

werkwoord _kunnen_ weglaten. als je al een soort van voorzichtigheid wil aangeven zet d...

werkwoord _kunnen_ weglaten. als je al een soort van voorzichtigheid wil aangeven zet dan neer Hierbij spelen o.a. Privacy Impact Assessments een belangrijke rol.

 

 

ReadMinimizeReply

 

 

 

 

 
 

Loading...


 


 

 


 

 

 

visiblerejectedpublishedvisible

Aansprekende voordelen

By Jeroen on February 25, 2010, at 8:45 pm

"Om innovatieve diensten te ontwikkelen. Om de belastingaangifte te doen. Om met vriend...

"Om innovatieve diensten te ontwikkelen. Om de belastingaangifte te doen. Om met vrienden in contact te blijven en om mee te bouwen aan de democratie. " Zou Marktplaats noemen, Buienradar, belasting inderdaad. Breng het dicht bij de mensen

 

 

ReadMinimizeReply

 

 

 

 

 

 

 


          
  
  

visiblerejectedpublishedvisible

internet = onzijdig

By Jaap Stronks on February 25, 2010, at 10:28 pm

die 'het' biedt ;-)

die 'het' biedt ;-)

 

 

ReadMinimizeReply

 

 

 

 

 

 

 


          
  
  

visiblerejectedpublishedvisible

Concretiseren

By Jaap Stronks on February 25, 2010, at 10:39 pm

Hier met een voorbeeld het probleem expliciteren. Een illegale download die leidt tot e...

Hier met een voorbeeld het probleem expliciteren. Een illegale download die leidt tot een afgesloten internetverbinding, of een YouTube-filmpje op je Hyves dat een zware boete oplevert: dergelijke maatregelen zijn gelukkig nog geen werkelijkheid, maar worden wel bediscussieerd. Nog niet helemaal jofel geformuleerd, maar je moet 1 of 2 krachtige voorbeelden hebben die de lezer (tenzij het een echte hardliner is) doet inzien: oh ja, dit soort dingen zijn slecht. Nu wacht je tot de 6e alinea ('Niemand mag van internet worden afgesloten) voordat het concreet wordt. Neem een voorschot op die concretisering en drop er eentje vast in de 2e alinea.

 

 

ReadMinimizeReply

 

 

 

 

 

 

 


          
  
  

visiblerejectedpublishedvisible

prioritering?

By kris on February 25, 2010, at 4:49 pm

Is er een bewuste keuze gemaakt voor de volgorde van de punten? Ik kan me voorstellen d...

Is er een bewuste keuze gemaakt voor de volgorde van de punten? Ik kan me voorstellen dat 'Internet' bovenaan staat omdat het kiezers misschien meer aan zal spreken? Ik was zelf namelijk vooral opzoek naar de passages over informatiseringsprojecten en security vs privacy. Maar dat kan persoonlijke interesse zijn.

 

1 reply

ReadMinimizeReply

 

 

 

 

 

 

 


          
  
  

visiblerejectedpublishedvisible

Netwerkneutraliteit en de energiesector

By Marc on February 25, 2010, at 8:12 pm

In de energiesector heeft de overheid het anders aangepakt: scheiden van content-levera...

In de energiesector heeft de overheid het anders aangepakt: scheiden van content-leveranciers (stroom, gas) en netwerkbeheerders. Op dit moment hebben alle grote aanbieders van internet ook een content-poot (vooral TV). Een scheiding zou netwerkneutraliteit kunnen verankeren en dubbele agenda's kunnen voorkomen. terechte opmerking van Miamat. Ik begrijp wat hier staat. Het grootste deel van Nederland vermoedelijk niet.

 

 

ReadMinimizeReply

 

 

 

 

 

 

 


          
  
  

visiblerejectedpublishedvisible

tzv cultuur stimuleren

By Peter on February 25, 2010, at 10:16 pm

Als je het auteursrecht noemt kan je in deze alinea ook opnemen dat de muziek- of enter...

Als je het auteursrecht noemt kan je in deze alinea ook opnemen dat de muziek- of entertainmentindustrie moet worden gedwongen om nou eindelijk eens met een op een vrij internet toegesneden verdienmodel te komen. handhaving van het auteursrecht is.

 

 

ReadMinimizeReply

 

 

 

 

 

 

 


          
  
  

visiblerejectedpublishedvisible

vorige reactie

By Peter on February 25, 2010, at 10:17 pm

laatste zin kan er uiteraard af

laatste zin kan er uiteraard af

 

 

ReadMinimizeReply

 

 

 

 

 

 

 


          
  
  

visiblerejectedpublishedvisible

Auteursrechten vs artiesten

By Nienke on February 25, 2010, at 11:20 pm

Wat hierbij belangrijk is om te weten dat de rechtshebbende en de artiest vaak verschil...

Wat hierbij belangrijk is om te weten dat de rechtshebbende en de artiest vaak verschillende personen/bedrijven zijn. De artiesten zouden meer mogelijkheden moeten krijgen om zelf keuzes te maken hierin.

 

 

ReadMinimizeReply

 

 

 

 

 

 

 


          
  
  

visiblerejectedpublishedvisible

onderscheid

By Nienke on February 25, 2010, at 11:22 pm

moet hier nog onderscheid gemaakt worden tussen grootschalige commerciele piraterij en ...

moet hier nog onderscheid gemaakt worden tussen grootschalige commerciele piraterij en non-commerciele kopietjes?

 

 

ReadMinimizeReply

 

 

 

 

 

 

 


          
  
  

visiblerejectedpublishedvisible

bewaarplicht

By Nienke on February 25, 2010, at 11:24 pm

Niet alleen dat, maar aan dingen als OV chipkaart zitten opeens ook allerhande bewaarpl...

Niet alleen dat, maar aan dingen als OV chipkaart zitten opeens ook allerhande bewaarplichten vast, en mensen worden, bv omdat ze student of werknemer zijn en reiskostenvergoeding willen, gedwongen een kaart op naam te nemen.

 

 

ReadMinimizeReply

 

 

 

 

 

 

 


          
  
  

visiblerejectedpublishedvisible

slim is een hol begrip

By daniel on February 26, 2010, at 9:33 am

"slim" is een hol begrip, uitsluitend ingezet om de mannen die het gebruiken zichzelf o...

"slim" is een hol begrip, uitsluitend ingezet om de mannen die het gebruiken zichzelf op de borst te kunnen laten kloppen. Een technologie is niet slim. er kan wel goed over worden nagedacht, het kan schaalbaar zijn, maar slim? lees ook http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article837680.ece

tags:slim

 

ReadMinimizeReply

 

 

 

 

 

 

 


   

visiblerejectedpublishedvisible

zie rechtsbescherming

By Peter on February 25, 2010, at 10:19 pm

'zodat' wijzigen in 'waarmee'

'zodat' wijzigen in 'waarmee'

 

Related Links:

Togel178

Pedetogel

Sabatoto

Togel279

Togel158

Colok178

Novaslot88

Lain-Lain

Partner Links