Loading...

powered by co-ment®
 

Buma/Stemra heeft tarieven voor online media-gebruik gepubliceerd:
http://www.bumastemra.nl/nl-NL/OverBumaStemra/Actueel/brochuredigitaletarieven2010.htm.
Hierin kondigt zij aan dat zij voor on-line media gebruik geld zal vragen, waarbij zij geen onderscheid maakt tussen commercieel en niet-commercieel gebruik.

Dit is een concept voor een open brief die Bits of Freedom naar Buma/Stemra zal schrijven hierover.

Alle commentaar op deze brief is welkom (dit kan in de linkerkolom). Gelieve commentaar zo constructief en concreet mogelijk te maken, zodat wij het makkelijk kunnen knippen en plakken. We beloven niet dat we alle commentaar zullen verwerken.

De planning is als volgt: tot maandagavond 5 oktober is de gelegenheid om commentaar te geven. Dat zullen wij dinsdag en woensdag verwerken. Woensdag aan het eind van de dag zullen wij de brief versturen.

Update 3 oktober 17.30 uur: Een deel van het commentaar is verwerkt.
@reet, @eric, @Dave, @JACK, @Kelvin, @Ron, @Mike's Web's, @Fish, @bernd schepman, @Bèr Kessels, @astrion, @MichaelJC, @Jaap Stronks, @Kelvin: heel veel dank voor jullie suggesties! Het commentaar is helaas niet bewaard gebleven bij de update, maar wij hebben het onderaan de brief geplakt.


Geachte heer Vervoord,

De stichting Bits of Freedom ("Bits of Freedom") nam met verbazing kennis van de recent door Buma/Stemra ("Buma") gepubliceerde "tarieven digitale licenties". Hierin wordt aangekondigd dat websitebeheerders een bedrag in rekening zal worden gebracht voor het ter beschikking stellen van on-demand "speelfilms" (waaronder muziekvideo's).

Deze regeling zal een verlammend effect hebben op het Nederlandse web en muzikanten beperken in de mogelijkheid hun muziek onder de aandacht te brengen van hun fans, terwijl de juridische grondslag hiervoor op zijn minst twijfelachtig is. De regeling heeft dan ook tot veel verontwaardiging geleid. Bits of Freedom dringt er daarom met klem op aan deze regeling te herzien. Dat wordt hieronder toegelicht.

Het embedden van video's is essentieel voor het web

Zoals Buma ongetwijfeld bekend is, is het delen van materiaal een van de fundamenten van het web. Het web, en de "blogosphere" in het bijzonder, is een rijk en informatief communicatiemedium, doordat talloze deelnemers naar materiaal van elkaar linken, materiaal van elkaar citeren en materiaal van elkaar opnemen op hun website. Het embedden van video's is één van de manieren waarop dit materiaal wordt gedeeld.

Dit embedden heeft belangrijke voordelen. Het biedt de mogelijkheid om video's binnen een veel rijkere, transformatieve context te presenteren. Door middel van embedden kunnen video's immers worden geplaatst op een andere website dan de “oorspronkelijke” website (zoals YouTube). Hierdoor kunnen verschillende video's op één pagina worden gecombineerd, en kunnen deze worden voorzien van afbeeldingen en commentaar. Deze manier van presenteren heeft doorgaans meer zeggingskracht, vergeleken met de steriele presentatie op websites waar de video's oorspronkelijk zijn gepubliceerd (zoals YouTube).

Daarbij komt dat dit embedden een conversatie over het materiaal faciliteert. De website waar de video wordt ge-embed is immers een extra plek om het materiaal te bespreken. Bovendien is de “commentaar-cultuur” van belangrijke video-sites, zoals YouTube, anders en vaak negatiever dan de commentaar-cultuur in de “blogosphere” (met commentaar-cultuur wordt gedoeld op de inhoud van de conversaties die in comments bij een blogpost worden geplaatst). Ook dat is een belangrijke reden om video's te embedden.

Het embedden van video's is belangrijk voor muzikanten

Bovendien is het embedden van muziekvideo's belangrijk voor muzikanten. Het internet speelt immers een steeds belangrijker rol in muziekmarketing: "word of mouth" is voor muzikanten cruciaal. Blogs spelen hierin een centrale rol, want populaire blogs hebben vaak een grote, internationale en specifieke achterban. Embedding in blogs maakt het mogelijk voor muzikanten op om een directe, efficiënte en effectieve manier hun fans bereiken en zo inkomsten te genereren.

Zo maken muzikanten dikwijls gebruik van virale acties met behulp van muziekvideo's om hun bekendheid te vergroten. Ook embedden bloggers bij concertrecensies vaak video's van het concert, en dit spoort lezers weer aan om de muziek te kopen of naar het optreden te gaan. Verder worden muziekvideo's vaak ge-embed op de website van concertpodia waar de desbetreffende artiest zal gaan optreden, en dat leidt tot extra kaart-verkopen. Dit is overigens ook de muziekindustrie niet ontgaan: men is YouTube aan het ontdekken als belangrijk platform om muziek onder de aandacht te brengen van fans. Zoals Buma ongetwijfeld weet worden er al licentie-overeenkomsten voor het gebruik van materiaal tussen rechthebbenden en YouTube gesloten.

Een heffing op embedden verlamt Nederlands web en is slecht voor muzikanten


Het behoeft weinig toelichting dat het voornemen van Buma om een bedrag in rekening te brengen voor het "embedden" van materiaal dat van derden afkomstig is, verstrekkende gevolgen heeft voor het Nederlandse web:

Bovendien worden muzikanten hiervan de dupe, want hen wordt door deze maatregel een van hun belangrijkste marketingkanalen ontnomen. Dit geldt voor alle muzikanten, maar in het bijzonder voor de muzikanten die vooruitstrevend zijn en juist willen bevorderen dat hun muziek via embeds wordt gedeeld worden hierdoor beperkt in de mogelijkheid om hun publiek te bereiken. Een potentieel neveneffect van deze regeling is dat ook materiaal waarvan de rechten niet door Buma worden beheerd, niet meer kan worden gedeeld via populaire kanalen. Dat verzwakt de concurrentiepositie van niet-Buma-muziek. Bovendien verzwakt het de concurrentie positie van Nederlandse community-website ten opzichte van de buitenlandse.

De juridische grondslag van de regeling is op zijn minst twijfelachtig

Naast al deze praktische bezwaren, is de juridische grondslag hiervan op zijn minst twijfelachtig. Ten eerste is de vraag of embedden moet worden aangemerkt als een afzonderlijke exploitatiehandeling waarvoor toestemming van de rechthebbende is vereist. Bovendien begrijpt Bits of Freedom dat bijvoorbeeld YouTube met een aantal platenmaatschappijen reeds licentie-overeenkomsten heeft gesloten, waarbij YouTube een vergoeding afdraagt voor de publicatie van muziekvideo's. Er wordt in de digitale regeling geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat reeds is betaald hiervoor en dit leidt tot onrechtmatige dubbeltelling.

De regeling heeft tot veel verontwaardiging geleid

Het wekt dan ook geen verbazing dat vanaf het moment dat deze regeling werd gepubliceerd, op talloze Nederlandse websites hierover met verontwaardiging en zorg is gereageerd (dit is overigens een willekeurige selectie):
Een petitie tegen de regeling heeft in iets meer dan een dag bijna vierduizend handtekeningen verzameld, en dit aantal blijft groeien (http://www.petitiononline.com/mod_perl/signed.cgi).

Er zijn daarnaast direct kamervragen gesteld door CDA-kamerleden Pieter Omtzigt en Nicolien van Vroonhoven-Kok. [gaarne verwijzing naar kamervragen] Zij vragen onder meer “welke maatregelen [worden genomen] om ervoor te zorgen dat Buma/Stemra in ieder geval bij niet-commerciële, kleine sites, zoals blogs en Hyves-pagina’s voor het beperkt plaatsen van fragmenten en embedded Youtube-filmpjes geen geld in rekening zal brengen”.

Het is daarom essentieel dat Buma de regeling herziet

Buma gaat ten onrechte aan al deze argumenten voorbij. Zij negeert de verstrekkende gevolgen die dit soort maatregelen hebben voor het Nederlandse web en de muzikanten die zij probeert te beschermen. Zij dient zich te realiseren dat zij een bredere verantwoordelijkheid heeft, die verder strekt dan slechts het behartigen van beperkte korte-termijn belangen. Zij kan zich niet permitteren zonder overleg met andere belanghebbenden eenzijdig regelingen op te leggen die verstrekkende gevolgen hebben voor  een fundamenteel onderdeel van het Nederlandse web. Daarbij is in het bijzonder laakbaar dat zij bij de vaststelling van haar tarieven geen onderscheid maakt tussen gebruik dat op winst is gericht en andersoortig gebruik.

Bits of Freedom vertrouwt erop dat, gelet op het bovenstaande, Buma de regeling herziet, zodat tegemoet wordt gekomen aan de belangen van iedere internetgebruiker en de muzikanten wier belangen zij pretendeert te vertegenwoordigen. Dat Buma heeft aangegeven dat zij “niet van plan is om achter webloggers aan te gaan” is wat dat betreft hoopgevend, maar deze toezegging moet worden uitgewerkt in een herziene regeling (http://www.nu.nl/internet/2093624/bumastemra-wil-geld-muziekfilmpjes-blogs.html). Alleen op deze manier kan de rijke informatiecultuur van het web gewaarborgd blijven, en houden muzikanten toegang tot hun fans.

Bits of Freedom is graag bereid om hierover met Buma op een constructieve wijze te overleggen, en houdt zich beschikbaar voor een toelichting indien gewenst.

Hoogachtend,

Ot van Daalen
Directeur---------------------- COMMENTAAR ----------------------------    * View
          o View all comments
          o Filter
                + None
                + Simple
                + Advanced
                + Tag cloud
          o Versions
                + [October 2, 2009 at 1:44 p.m.] Concept-tekst Brief Bits of Freedom aan Buma-
                + [October 2, 2009 at 1:35 p.m.] Concept-tekst Brief Bits of Freedom aan Buma-
                + [October 2, 2009 at 1:29 p.m.] Concept-tekst Brief Bits of Freedom aan Buma-
                + [October 2, 2009 at 1:22 p.m.] Concept-tekst Brief Bits of Freedom aan Buma-
                + [October 2, 2009 at 1:20 p.m.] Concept-tekst Brief Bits of Freedom aan Buma-
                + [October 2, 2009 at 1:18 p.m.] Concept-tekst Brief Bits of Freedom aan Buma-
                + [October 2, 2009 at 1:12 p.m.] Concept-tekst Brief Bits of Freedom aan Buma-
                + [October 2, 2009 at 1:02 p.m.] Concept-tekst Brief Bits of Freedom aan Buma-
                + [October 2, 2009 at 12:56 p.m.] Concept-tekst Brief Bits of Freedom aan Buma-
    * Actions
          o Edit
          o Sharing and moderation
          o Feeds
          o Embed
          o Print
                + Text only
                      # As Portable Document Format
                      # From Browser
                + Text with (filtered) comments
                      # As Portable Document Format
                      # From Browser
          o Export
                + Text only
                      # As Portable Document Format
                      # As Rich Text Format
                      # As Open Document Text
                      # As Microsoft Word 97/2000/XP
                      # As Text Format
                + Text with (filtered) comments
                      # As Portable Document Format
                      # As Rich Text Format
                      # As Open Document Text
                      # As Microsoft Word 97/2000/XP
                      # As Text Format
          o Advanced
                + Apply amendments

    * Home
    * ·
    * Public texts
    * ·
    * Signed in as bitsoffreedom
    * ·
    * Workspace
    * ·
    * Your profile
    * ·
    * Logout

arnoud engelfriet  buma  chilling effect  concurrentiepositie  context  embedded  embedden  niet-buma-muziek  nota's  onterechte  reacties  regelgeving  sprekend  teogevoegde waarde  virale marketing  voorbeeld  websitebeheerders
Text
Search
        
 in
    
    
     Apply Filter    
    
 
    
     All comments    
Date
From:
To:
States
 
States:
visible
rejected
published
 
 
     Apply Filter    
    
 
    
     All comments    
 
 
     All comments    
 
 
Comments  View all  Subscribe

    * List (17)
    * Edit
    * Add
    *

   

   

visible
Buma gaat het internet kapot maken
By reet on October 2, 2009, at 2:43 pm
http://retecool.com/post/buma-gaat-het-internet-kapot-maken http://retecool.com/post/b...
http://retecool.com/post/buma-gaat-het-internet-kapot-maken http://retecool.com/post/buma-gaat-het-internet-kapot-maken-deel-ii
ReadMinimizeReply

   

   

visible
Voorbeeld voordelen van embedden
By Kelvin on October 2, 2009, at 4:55 pm
Het tonen van een (muziek) video op website's van verschillende podia waar de desbetref...
Het tonen van een (muziek) video op website's van verschillende podia waar de desbetreffende artiest op zal gaan treden zal eerder geld opleveren dan dat het de artiest gaat kosten.
ReadMinimizeReply

   

   

visible
Mogelijkheden voor artiesten
By Eric on October 3, 2009, at 2:56 pm
Tal van artiesten maken gebruik van de mogelijkheden van YouTube om hun materiaal te pr...
Tal van artiesten maken gebruik van de mogelijkheden van YouTube om hun materiaal te promoten, omdat zij in de mainstream media niet aan bod komen. Voor hen is het embedden van materiaal bij uitstek een mogelijkheid om het eigen materiaal onder de aandacht te krijgen.
ReadMinimizeReply

   

   

visible
Youtube vs. Platenindustrie
By Ron on October 3, 2009, at 12:43 pm
Internationaal is de platenindustrie YouTube aan het ontdekken als platform om muziek t...
Internationaal is de platenindustrie YouTube aan het ontdekken als platform om muziek te promoten. Waar er in eerste instantie procedures tegen YouTube werden gestart wordt nu een model omarmt waarbij advertentie inkomsten worden gedeeld. Kortom de platenindustrie verdient aan video op internet. In YouTube video kan reclame worden getoond. Als deze video vervolgens wordt embed wordt er dus twee maal afgerekend? 1. Gedeelde advertentie inkomsten YouTube / platenindustrie. 2. Buma/Stemra met een heffing die vrije promotie van artiesten tegenwerkt. Ik ben geen artiest maar ik zou me als artiest toch eens afvragen of mijn belangen door een fossiele organisatie als Buma/Stemra op een goede manier worden behartigt.
ReadMinimizeReply

   

   

visible
Embedden, een sprekend voorbeeld
By Dave on October 2, 2009, at 2:13 pm
Het belangrijkste aspect van embedden is dat je video's kun laten zien binnen een ander...
Het belangrijkste aspect van embedden is dat je video's kun laten zien binnen een andere context dan die van youtube zelf. Zo kun je video's op 1 pagina combineren, en voorzien van graphics en teksten. Dit is heel anders dan de witte omgeving van youtube, met een heel andere zeggingskracht. Bovendien is de commentaar-cultuur van Youtube anders, vaak negatiever, dan in de bloggosphere. Ook dat kan een reden zijn om een filmpje buiten de youtube-context aan te bieden.
tags:context,embedded,reacties,sprekend,voorbeeld
1 reply
Read

   

   

visible
Re:Embedden, een sprekend voorbeeld
By JACK on October 2, 2009, at 3:47 pm
Anno 2009 is internet communicatiemedium nummer een. Wetenschap heeft al lang en breed aangetoond dat klassieke media, zoals print en radio, hun beste tijd reeds hebben gehad. Een belangrijk gegeven voor huidige PR en marketing. Goede promotie en marketing maken dus gebruik van internet. Het is direct, effectief en efficiënt. Blogs zijn de nieuwe digitale tijdschriften, vaak met een internationale doch specifieke achterban. Ze zijn heer en meester in marketing en PR, en presenteren hun ideeën en voorkeuren aan miljoenen anderen. Iets waar de gemiddelde marketing of PR manager alleen maar van kan dromen, helemaal binnen de hedendaagse gefragmenteerde maatschappij. BumaStemra blijkt zich dit niet te beseffen. Als een conservatieve, koppige bejaard vecht BumaStemra tegen de digitale bierkaai. Een verloren zaak, dat weet iedereen, maar toch proberen ze het. Zonde, want met een beetje logisch nadenken weet je dat het juist de bloggers zijn de muziek bekend bij een veel groter publiek. Internationaal zelfs, maar dat kan BumaStemra niet schelen. Liever een ton bij elkaar rapen van arme bloggers, en hiermee de muzikant de kans ontnemen om zonder grote muziekmaatschappij internationaal door te breken. Nieuwe media en haar volgelingen zijn de toekomst, maar BumaStemra leeft liever in het verleden. BumaStemra, investeer eens wat tijd in feiten en kennis, in plaats van het afhandig maken van geld bij de grootste muziekliefhebbers die er zijn.
MinimizeReply

   

   

visible
voorbeelden van embedden
By Mike's Webs on October 2, 2009, at 7:54 pm
Ik gebruik bij concertrecensies graag video's die tijdens concerten worden gebruikt. De...
Ik gebruik bij concertrecensies graag video's die tijdens concerten worden gebruikt. Deze embed ik dan bij het artikel. Hetzelfde geldt voor trailers bij filmrecensies. De toegevoegde waarde bij dergelijke stukken lijkt me duidelijk, maar aangezien de Buma waarschijnlijk de ballen verstand heeft van wat internet inhoudt en deze regeling vooral in het leven roept om nog meer geld in het laatje te brengen (waarvoor eigenlijk Buma?) denk ik niet dat er iets van zullen (willen) snappen.
tags:buma,embedden
ReadMinimizeReply

   

   

visible
Buma maakt ook fouten
By Fish on October 2, 2009, at 2:14 pm
Ik begreep zojuist dat men een handmatig controlle process voerd voor de mensen die ze ...
Ik begreep zojuist dat men een handmatig controlle process voerd voor de mensen die ze een nota sturen. In dit proces worden ook fouten gemaakt volgens hun eigen woorden. Letterlijk vertelde men mij: "Waar gehakt wordt vallen spaanders". Er worden dus ten onrechte nota's verstuurd. Moet hier nog iets mee gedaan worden?
tags:nota's,onterechte
1 reply
Read

   

   

visible
Re:Buma maakt ook fouten
By bernd schepman on October 2, 2009, at 5:06 pm
... mogelijk kan je hier terecht... http://www.fraudemeldpunt.nl/ "Steunpunt Acquisitiefraude is het landelijk meldpunt voor advertentiefraude en acquisitiefraude. Iedere organisatie die zich gedupeerd of misleid acht door bedrijven op het gebied van advertentiecontracten, vermelding op websites, vermelding in internetgidsen en spooknota's, kan zich bij ons melden met opgaaf van redenen."
tags:nota's,onterechte
MinimizeReply

   

   

visible
'Chilling effecten'
By Jaap Stronks on October 2, 2009, at 2:14 pm
1. Artiesten / bands die vooruitstrevend zijn en juist willen bevorderen dat hun muziek...
1. Artiesten / bands die vooruitstrevend zijn en juist willen bevorderen dat hun muziek via embeds wordt gedeeld hebben hier last van. 2. Op veel omgevingen (web-log.nl, Hyves.nl) zal embedden technisch onmogelijk worden gemaakt, ongeacht de inhoud, zodat ook eigen creaties, homevideo's etc. niet kunnen worden gedeeld. 3. De maatregel schept veel onduidelijkheid, omdat eigenaren op YouTube juist de gratis embed-mogelijkheid kunnen in- of uitschakelen. Wereldwijd heeft dit ertoe geleid dat de technisch aangeboden embed-mogelijkheid toestemming tot embedden impliceert. Deze maatregel druist in tegen de wijze waarop honderden miljoenen mensen dagelijks van internet gebruik maken, is contra-intuïtief en zal leiden tot veel onduidelijkheid.
ReadMinimizeReply

   

   

visible
Chilling effects
By Bèr Kessels on October 2, 2009, at 2:25 pm
"Word of mouth" is voor muzikanten cruciaal. Buma moet wel bekend zijn met diverse vira...
"Word of mouth" is voor muzikanten cruciaal. Buma moet wel bekend zijn met diverse virale acties opgezet, door artiesten die zij proberen te beschermen. Het in rekening brengen van embedden zal daarom ook vooral die artiesten zelf treffen: zij hebben immers niet meer de mogelijk om hun muziek te marketen op manieren die heden ten dagen gebruikelijk zijn.
tags:chilling effect,teogevoegde waarde,virale marketing
ReadMinimizeReply

   

   

visible
Vermelding expliciete toestemming embedden
By Eric on October 3, 2009, at 2:51 pm
De opstelling van BUMA is des te opmekelijker in het licht van de voorwaarden van sites...
De opstelling van BUMA is des te opmekelijker in het licht van de voorwaarden van sites als YouTube, waarbij de rechthebbende expliciet toestemming geeft voor het zonder vergoeding embedden van diens materiaal.
ReadMinimizeReply

   

   

visible
chilling effect
By Dave on October 2, 2009, at 2:19 pm
Websitebeheerders worden door de aard van deze regeling verantwoordelijk gemaakt voor d...
Websitebeheerders worden door de aard van deze regeling verantwoordelijk gemaakt voor de content die gebruikers aanleveren. Dat is onwenselijk. Beheerders moeten een transparant doorgeefluik zijn, zodat individuen gewoon zelf aansprakelijk zijn voor hun eigen gedrag. Een neveneffect van deze regeling is dat ook het eigen materiaal, waarover Buma geen enkele zeggenschap heeft, niet meer kan worden gedeeld via de populaire kanalen. Dat verzwakt de concurrentiepositie van niet-buma-muziek. Bovendien verzwakt het de concurrentie positie van Nederlandse community-website ten opzichte van de buitenlandse.
tags:chilling effect,concurrentiepositie,niet-buma-muziek,websitebeheerders
ReadMinimizeReply

   

   

visible
Via 3 Voor 12 Artikel
By Jillis ter Hove on October 2, 2009, at 2:47 pm
http://www.fonkelhorse.nl/?p=646 Fonkelhorse Buma/Stemra: de grootste bitches van het ...
http://www.fonkelhorse.nl/?p=646 Fonkelhorse Buma/Stemra: de grootste bitches van het Internet http://eerstehulpbijplaatopnamen.blogspot.com/2009/10/rekening-650-voor-deze-blogpost.html EHPO: Rekening 650 euro voor deze blogpost http://nlpop.blog.nl/algemeen/2009/10/02/nlpop-in-voortbestaan-bedreigd-door-buma-stemra NL Pop Blog: NL Pop Blog in voortbestaan bedreigd door Buma/Stemra http://www.marcoraaphorst.nl/2009/10/01/buma-gaat-je-laten-betalen-voor-youtube-embedding/ Marco Raaphorst: BUMA gaat je laten betalen voor YouTube embedding!!! http://www.crazybirds.nl/blog/detail/buma-stemras-imaginary-world Crazybirds: The Imaginary World Of Buma/Stemra http://www.crazybirds.nl/blog/detail/buma-stemras-imaginary-world Musicfrom: Buma/Stemra maakt zich belachelijk
ReadMinimizeReply

   

   

visible
nu.nl met kamervragen erbij
By Kelvin on October 2, 2009, at 5:08 pm
http://www.nu.nl/internet/2093624/bumastemra-wil-geld-muziekfilmpjes-blogs.html
http://www.nu.nl/internet/2093624/bumastemra-wil-geld-muziekfilmpjes-blogs.html
ReadMinimizeReply

   

   

visible
Retecool, 3voor12 etc
By Jaap Stronks on October 2, 2009, at 2:35 pm
3voor12: http://3voor12.vpro.nl/artikelen/artikel/42556997 3voor12: http://3voor12.vpro...
3voor12: http://3voor12.vpro.nl/artikelen/artikel/42556997 3voor12: http://3voor12.vpro.nl/artikelen/artikel/42560165 marketingfacts: http://www.marketingfacts.nl/berichten/20091002_BumaStemra_melkt_blogs_verder_uit/ retecool: http://retecool.com/post/buma-gaat-het-internet-kapot-maken nlpop: http://nlpop.blog.nl/algemeen/2009/10/02/nlpop-in-voortbestaan-bedreigd-door-buma-stemra geencommentaar: http://www.geencommentaar.nl/index.php/2009/10/02/buma-stemra-snapt-het-nog-steeds-niet revu: http://www.revu.nl/jemagookniksmeer/2009/10/02/dat-wordt-betalen-bloggers/ eerste hulp bij plaatopnamen: http://eerstehulpbijplaatopnamen.blogspot.com/2009/10/rekening-650-voor-deze-blogpost.html
1 reply
Read

   

   

visible
Re:Retecool, 3voor12 etc
By Jaap Stronks on October 2, 2009, at 3:08 pm
En nog een 3voor12 met reacties van bloggers etc: http://3voor12.vpro.nl/artikelen/artikel/42560165?refresh=true&lastAction=addComment&number=
MinimizeReply

   

   

visible
verschil opbrengst en winst
By Eric on October 3, 2009, at 3:00 pm
BUMA hanteert als criterium voor commercieel dat er opbrengst wordt gegenereerd. Wellic...
BUMA hanteert als criterium voor commercieel dat er opbrengst wordt gegenereerd. Wellicht is het beter om een ander onderscheid te maken, bijvoorbeeld tussen gebruik met en zonder winstoogmerk. Daarmee ben je de discussie over bijv. Google Ads voor.
ReadMinimizeReply

   

   

visible
Behandel niet de details, maar het principe
By MichaelJC on October 2, 2009, at 9:33 pm
Het lijkt mij van belang aan de kaak te stellen dat de regeling van BS principieel niet...
Het lijkt mij van belang aan de kaak te stellen dat de regeling van BS principieel niet deugt. Dus liever niet ingaan op details van de regeling, daarmee zeg je eigenlijk dat de regeling in principe deugt. Wat ook van belang is: YouTube biedt genoeg manieren voor bescherming van auteursrechten, zo kan men filmpjes volledig blokkeren of blokkeren voor embedding. Buma/Stemra is dus zelf verantwoordelijk voor het feit dat filmpjes geëmbed kunnen worden. Dat zij geld willen vangen bij de eindgebruiker, geeft aan dat hun onderhandelingen met YouTube zelf op niets zijn uitgelopen of niet genoeg heeft opgeleverd. Dat is hun probleem.
1 reply
Read

   

   

visible
artikel arnout engelfried
By bernd schepman on October 3, 2009, at 2:31 pm
link naar juridisch forum: http://blog.iusmentis.com/2008/02/07/bumastemra-treedt-op-tegen-embedded-muziekfilmpjes/#comment-18059
tags:arnoud engelfriet,regelgeving
MinimizeReply

   

   

visible
spelfout in laatste regel
By astrion on October 2, 2009, at 3:06 pm
houd moet zijn houdt
houd moet zijn houdt
ReadMinimizeReply
 
Loading...

powered by co-ment®
 

Comment will apply to this selection of the text:
no selection yet
Select the part you wish to comment in the text displayed on the right
Title (required)*
Text (required)*
Tags (comma separated)
     add comment    
Title (required)
Text (required)
Tags (comma separated)
 Also modify the comment's scope
no selection yet
Select the part of text the comment should apply to.

     save changes    
    
     cancel    


Related Links:

Togel178

Pedetogel

Sabatoto

Togel279

Togel158

Colok178

Novaslot88

Lain-Lain

Partner Links