Loading...

powered by co-ment®
 

Buma/Stemra heeft tarieven voor online media-gebruik gepubliceerd: http://www.bumastemra.nl/nl-NL/OverBumaStemra/Actueel/brochuredigitaletarieven2010.htm. Hierin kondigt zij aan dat zij voor on-line media gebruik geld zal vragen, waarbij zij geen onderscheid maakt tussen commercieel en niet-commercieel gebruik.

Dit is een concept voor een open brief die Bits of Freedom naar Buma/Stemra zal schrijven hierover.

Alle commentaar op deze brief is welkom (dit kan in de linkerkolom). Gelieve commentaar zo constructief en concreet mogelijk te maken, zodat wij het makkelijk kunnen knippen en plakken. We beloven niet dat we alle commentaar zullen verwerken.

De planning is als volgt: tot maandagavond 5 oktober is de gelegenheid om commentaar te geven. Dat zullen wij dinsdag en woensdag verwerken. Woensdag aan het eind van de dag zullen wij de brief versturen.

Geachte heer Vervoord,

De stichting Bits of Freedom ("Bits of Freedom") nam met verbazing kennis van de recent door Buma/Stemra ("Buma") gepubliceerde "tarieven digitale licenties". Hierin wordt aangekondigd dat een bedrag van minimaal EUR 130 excl. BTW per jaar zal worden gerekend voor het ter beschikking stellen van on-demand "speelfilms" (waaronder muziekvideo's). Deze regeling zal een verlammend effect hebben op het Nederlandse web. Bits of Freedom dringt er daarom met klem op aan deze regeling te herzien. Ik licht dat hieronder toe.

Zoals Buma ongetwijfeld bekend is, is het delen van materiaal een van de fundamenten van het web. Het web, en de "blogosphere" in het bijzonder, is een bijzonder rijk en informatief communicatiemedium geworden doordat talloze deelnemers naar materiaal van elkaar linken, materiaal van elkaaar citeren en materiaal van elkaar opnemen op hun website. [hier svp een aantal sprekende voorbeelden van hoe "embedden" een toegevoegde waarde kan hebben]

Het behoeft weinig toelichting dat het voornemen van Buma om een bedrag te rekenen voor het "embedden" van materiaal dat van derden afkomstig is, verstrekkende gevolgen heeft voor het Nederlandse web. De beheerders van websites zullen immers moeten nagaan of een video informatie bevat ten aanzien waarvan Buma de exploitatierechten beheert, en vervolgens hiervoor een licentie met Buma moeten sluiten. Het zal voor website-beheerders dus minder goed mogelijk worden om naar materiaal van elkaar te verwijzen, en de on-line conversaties die het web mogelijk maakt, worden hierdoor in de kiem gesmoord.  [hier svp een aantal sprekende voorbeelden van het "chilling effect" van dit voornemen]

Het wekt dan ook geen verbazing dat vanaf het moment dat deze regeling werd gepubliceerd, op talloze Nederlandse websites hierover met verontwaardiging is gereageerd. [hier svp een aantal sprekende voorbeelden van "belangrijke"/"bekende" websites die hierover verontwaardigd waren]

Buma gaat voorbij aan de verstrekkende gevolgen die dit soort maatregelen hebben voor het Nederlandse web. Daarbij is in het bijzonder laakbaar dat bij de vaststelling van haar tarieven geen onderscheid maakt tussen commercieel en niet-commercieel gebruik. Bits of Freedom dringt daarom er met klem op aan dat Buma de regeling herziet, zodat tegemoet wordt gekomen aan de belangen van iedere internetgebruiker en de rijke informatiecultuur van het web gewaarborgd blijft.

Bits of Freedom is graag bereid om hierover met Buma op een constructieve wijze te overleggen, en houd zich beschikbaar voor een toelichting indien gewenst.

Hoogachtend,

Ot van Daalen