Loading...

powered by co-ment®
 

Buma/Stemra heeft tarieven voor online media-gebruik gepubliceerd: http://www.bumastemra.nl/nl-NL/OverBumaStemra/Actueel/brochuredigitaletarieven2010.htm

Dit is een concept voor een open brief die Bits of Freedom naar Buma/Stemra zal schrijven hierover.

Alle commentaar op deze brief is welkom. Gelieve commentaar zo constructief en concreet mogelijk te maken, zodat wij het makkelijk kunnen knippen en plakken. We beloven niet dat we alle commentaar zullen verwerken.

De planning is als volgt: tot maandagavond 5 oktober is de gelegenheid om commentaar te geven. Dat zullen wij dinsdag en woensdag verwerken. Woensdag aan het eind van de dag zullen wij de brief versturen.

Geachte heer Vervoord,

De stichting Bits of Freedom ("Bits of Freedom") nam met verbazing kennis van de recent door Buma/Stemra ("Buma") gepubliceerde tarieven "digitale licenties". Hierin wordt aangekondigd dat een bedrag van minimaal EUR 130 excl. BTW zal worden gerekend voor ter beschikking stellen van on-demand "speelfilms" (waaronder muziekvideo's). Deze regeling zal een verlammend effect hebben op het Nederlandse world wide web. Bits of Freedom dringt er daarom met klem op aan deze regeling te herzien. Ik licht dat hieronder toe.

Zoals Buma ongetwijfeld bekend is, is het delen van materiaal een van de fundamenten van het web. Het web, en de "blogosphere" in het bijzonder, is zo een rijk en informatief communicatiemedium geworden, doordat talloze deelnemers naar materiaal van elkaar linken, materiaal van elkaaar citeren en materiaal van elkaar opnemen om elkanders website. [hier svp een aantal sprekende voorbeelden van hoe "embedden" een toegevoegde waarde kan hebben]

Het behoeft weinig toelichting dat het voornemen van Buma om een bedrag te rekenen voor het "embedden" van materiaal dat van derden afkomstig is, verstrekkende gevolgen heeft voor het Nederlandse web. De beheerders van websites zullen immers moeten nagaan of een video informatie bevat waarop Buma recht heeft, en vervolgens een licentie met Buma moeten sluiten. [hier svp een aantal sprekende voorbeelden van het "chilling effect" van dit voornemen]

Bits of Freedom betwijfelt of het "embedden" van video's een door Buma uit te baten exploitatiehandeling is. Doordat Buma hierbij echter geen onderscheid maakt tussen commercieel en niet-commercieel gebruik,

Related Links:

Togel178

Pedetogel

Sabatoto

Togel279

Togel158

Colok178

Novaslot88

Lain-Lain

Partner Links