Loading...

powered by co-ment®
 

TRANSICIÓ A UN SISTEMA SENSE PARTITS

 

Estem en un moment ideal per organitzar un sistema més democràtic en el que tinguin menys pes els partits. Hem de propugnar el vot ràpid per Internet.

 

Ja n’hi ha prou de corrupció, d’insults entre els partits, i de que les bones idees d’un partit, d’una institució, de qui sigui, no puguin ser consensuades per portar-les a la pràctica, per culpa del partidisme. 

  

Hem de poder decidir tothom. Si ens equivoquem, rectificarem. 

  


LA DEMOCRÀCIA SENSE PARTITS l’ha d’impulsar una
Plataforma de Personalitats Íntegres, composada pel màxim que fixi la llei electoral, sense programa, només amb un compromís molt simple:

 

1. Les persones elegides de la Plataforma intentaran aconseguir, entre els representants elegits, acords per a realitzar ENQUESTES per Internet, per saber les PRIORITATS que preocupen a la gent en cada un dels àmbits territorials. Si no s’aconsegueix un acord oficial per realitzar les enquestes, la Plataforma les organitzarà igualment a càrrec seu. La Plataforma proposarà una llista de prioritats (prèviament hi haurà debats als mitjans de comunicació que serveixin per fer aquesta llista i per orientar als votants) i, si algun votant vol afegir un tema, podrà fer-ho. Cada votant tindrà un nombre de vots que els podrà distribuir entre les diverses prioritats, un per cada prioritat. Les prioritats s’aniran ordenant per nombre de vots i, si és possible, es veurà un gràfic amb l’evolució de les més votades.

 

2. Impulsar en els mitjans de comunicació, per cada una de les prioritats més votades, debats tècnics o sociològics a fi de que la gent s’informi de les maneres de solucionar-les i que en surtin PROPOSTES de solució.

 

3. Convocar REFERÈNDUMS PER INTERNET per a que la gent pugui votar aquestes PROPOSTES. Les solucions proposades s’aniran ordenant per nombre de vots tal com s’ha dit en parlar de les prioritats. 

 

4. Aconseguir, entre els representants elegits, acords polítics per a EXECUTAR els resultats dels referèndums: canvi de lleis, reglaments, disposicions, etc. La Plataforma llogarà especialistes en lleis si no troba voluntaris. 

  

  

Una Plataforma de Personalitats Íntegres pot escollir-se de la mateixa manera que s’escull Català de l’Any, però és més democràtic i menys costós si es fa per Internet; el problema tècnic, en totes les consultes, és com evitar el doble vot. Cada Personalitat que no vulgui ser escollida sumarà els seus vots a una altra de la llista. Les Personalitats s'aniran ordenant per nombre de vots.

  

Es buscaran empreses que facin enquestes gratuïtes. 

 

Les Personalitats Íntegres procuraran: 

a) Respectar els mitjans de comunicació i els polítics actuals. 

b) Assignar-se uns sous mínims. 

c) Buscar assessors gratuïts. 

d) Convocar reunions públiques de la Plataforma on puguin recollir opinions en directe. 

e) Obrir debats per Internet. 

f) Procurar que tothom es faci el DNI electrònic per facilitar les votacions. 

 

Si creus que hem d’impulsar aquesta idea, passa-la.

 

Related Links:

Togel178

Pedetogel

Sabatoto

Togel279

Togel158

Colok178

Novaslot88

Lain-Lain

Partner Links