Loading...

powered by co-ment®
 

Overheid open en inzichtelijk maken 


Daar waar macht is, moet deze gecontroleerd worden. Overheden hebben macht van de burgers gekregen en horen in het belang van de burgers te handelen. Gegevens van de overheid zijn van het publiek. Om deze twee redenen hebben burgers ook het recht op inzage van alle overheidsdocumenten. Dit is nu al geregeld via de Wet Openbaarheid Bestuur. Door het internet is het eenvoudiger geworden deze informatie ook zonder verzoek van een burger te publiceren (met uitzondering van vertrouwelijke gegevens en informatie waarbij de staat door publicatie gevaar loopt). Wanneer de overheid ten onrechte informatie achterhoudt, zijn klokkenluiders nodig. Hun positie moet beter beschermd worden. 

 

Informatie van de overheid moet door iedereen te gebruiken zijn. Dat houdt in dat bijvoorbeeld de structuur en definities van haar gegevens voor iedereen vrij beschikbaar moeten zijn. Daarom moeten ook de standaarden waarin de overheid in- en extern communiceert open zijn. 

 

Om te voorkomen dat overheden verschillende keren dezelfde software aanschaffen, horen overheden enkel gebruik te maken van open source software. Hierdoor kunnen overheden hun processen efficienter op elkaar afstemmen, elkaars investering samen delen en kan het openbaar bestuur in minder ontwikkelde landen een enorme sprong voorwaarts maken. 

 

 

Related Links:

Togel178

Pedetogel

Sabatoto

Togel279

Togel158

Colok178

Novaslot88

Lain-Lain

Partner Links