Loading...

powered by co-ment®
 

Til: Kommune kommune (postmottak@kommune.kommune.no)

Tema: Innsyn i saksdokument: Kommunegrense 

Me viser til reglane i offentleglova om innsyn i dokument, og ber om å få oversendt Kommune kommune si kommunegrense, slik det er beskriven under.

Bakgrunn for innsynsbegjæringa 

Kommunegrensene er viktige som avgrensing av kommunane si stadlige kompetanse, gyldigheitsområde for politivedtekter, valdistrikt med meir. 

Oversikt over norske kommunegrenser finst som ein del av grensedatabasen ABAS, men denne er ikkje fritt tilgjengeleg utan nærmare avtale med Norsk Eiendomsinformasjon. Me ser på kommunegrensene som så viktige at desse må vere tilgjengelege utan slik lisensavtale, og arbeidar derfor med å samle alle norske kommunegrensar til ein uavhengig database. Eksemplar på bruksområde for disse dataa kan vere OpenStreetMap og nettstader som www.fiksgatami.no (under utvikling). 

For å skaffe ein database over kommunegrensar utan lisensrestriksjonar frå Norsk Eiendomsinformasjon, ber me derfor om innsyn i kommunane sine grensedata. Det er vår oppfatning at åndsverklova §9 og begrensingane i åndsverklova §43 (EF-domstolen C-203/02) gjer at denne informasjonen ikkje fell inn under unntaka i offentleglova som gjev muligheit for å kreve lisens for kartdata. 

Dokumenter det bes om innsyn i 

Dokumentomgrepet i offentleglova er teknologinøytralt, og me ber primært om innsyn i elektroniske dokument. Me ber om innsyn i føljande dokument: 

  1. Dersom kommunen har utveksla grensedata med Statens Kartverk, Norsk Eiendomsinformasjon eller andre partar i Norge Digitalt, ber me om kopi av siste utgåve av Kommune kommune si grense, slik de har sendt denne frå dykk.

  2. Kommunegrensa til Kommune kommune, slik den framgår av siste revisjon av arealdelen av kommuneplanen.

  3. Kommunegrensa til Kommune kommune, slik den blir brukt for å avgjera verkeområdet for lokale politivedtekter.

Dersom fleire av disse dokumenta er tilgjengelig, ynskjer me kopi av det høgast prioriterte dokumentet. Fortrinnsvis ynskjer me dokumentet i shape- eller SOSI-format til epostadress@domene.

Me håper på snarlig svar. 

  

Med vennleg helsing 

  

 

Related Links:

Togel178

Pedetogel

Sabatoto

Togel279

Togel158

Colok178

Novaslot88

Lain-Lain

Partner Links