Loading...

powered by co-ment®
 

Dette brevet er sendt til 9 kommuner. Se mer her:

 

Til: Kommune kommune (postmottak@kommune.kommune.no)

Tema: Innsyn i saksdokument: Kommunegrense

Vi viser til reglene i offentleglova om innsyn i dokumenter, og ber om å få oversendt Kommune kommunes kommunegrense, slik det er beskrevet under.

Bakgrunn for innsynsbegjæringen

Kommunegrensene er viktige som avgrensning av kommunenes stedlige kompetanse, gyldighetsområde for politivedtekter, valgdistrikter med mer.

Oversikt over norske kommunegrenser finnes som en del av grensedatabasen ABAS, men denne er ikke fritt tilgjengelig uten nærmere avtale med Norsk Eiendomsinformasjon. Vi anser kommunegrensene som så viktige at disse må være tilgjengelige uten slik lisensavtale, og arbeider derfor med å samle alle norske kommunegrenser til en uavhengig database. Eksempler på bruksområder for disse dataene kan være OpenStreetMap og nettsteder som www.fiksgatami.no (under utvikling).

For å skaffe en database over kommunegrenser uten lisensrestriksjoner fra Norsk Eiendomsinformasjon, ber vi derfor om innsyn i kommunenes grensedata. Det er vår oppfatning at åndsverksloven §9 og begrensningene i åndsverksloven §43 (EF-domstolen C-203/02) gjør at denne informasjonen ikke faller inn under unntakene i offentleglova som gir mulighet for å kreve lisens for kartdata.

Dokumenter det bes om innsyn i

Dokumentbegrepet i offentleglova er teknologinøytralt, og vi ber primært om innsyn i elektroniske dokumenter. Vi ber om innsyn i følgende dokumenter:

  1. Dersom kommunen har utvekslet grensedata med Statens Kartverk, Norsk Eiendomsinformasjon eller andre parter i Norge Digitalt, ber vi om kopi av siste utgave av Kommune kommunes grense, slik dere har sendt denne fra dere.
  2. Kommunegrensen til Kommune kommune, slik den framgår av siste revisjon av kommuneplanens arealdel.
  3. Kommunegrensen til Kommune kommune, slik den brukes for å avgjøre virkeområdet for lokale politivedtekter.

Dersom flere av disse dokumentene er tilgjengelig, ønsker vi kopi av det høyest prioriterte dokumentet. Fortrinnsvis ønskes dokumentet i shape- eller SOSI-format til epostadress@domene.

Vi håper på snarlig svar.

 

Med vennlig hilsen

 

Related Links:

Togel178

Pedetogel

Sabatoto

Togel279

Togel158

Colok178

Novaslot88

Lain-Lain

Partner Links