Loading...

powered by co-ment®
 

 Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 


lead: Το Προσχέδιο της Προκήρυξης του Διαγωνισμού τίθεται σε ανοιχτή Διαβούλευση έως τις 4 Οκτωβρίου με στόχο τη συλλογή ιδεών και προτάσεων για τη διαμόρφωση του τελικού κειμένου και την ενίσχυση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων

 

Το Πανεπιστήμιο Πατρών(ΠΠ) και η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού /Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα(EEΛ/ΛΑΚ) υπό την αιγίδα της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού προκηρύσσουν Ανοιχτό Διαγωνισμό Ιδεών για τη δημιουργία ολοκληρωμένης πλατφόρμας ψηφιακού αναγνώστη βιβλίων (e-book reader) με στόχο να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο "εργαλείο" στην υπηρεσία της εκπαίδευσης.

 

Το Προσχέδιο της Προκήρυξης αναρτάται προς Διαβούλευση, έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2009. Οι προτάσεις, οι παρατηρήσεις και οι προσθήκες σας θα ληφθούν υπόψη στη διαμόρφωση του τελικού κειμένου της Προκήρυξης του Διαγωνισμού.

 

Η ομάδα του b.ook.gr (?)  θα συγκεντρώνει τα σχόλιά σας και θα έχει την ευθύνη της ενσωμάτωσης τους στο τελικό κείμενο της Προκήρυξης το οποίο θα αναρτηθεί, με τις αλλαγές που θα προκύψουν από τη διαδικασία της διαβούλευσης.

 

 

 

 

ΤΟ ΕΡΓΟ

 

lead: Η υλοποίηση του έργου περιλαμβάνει 3 (τρία) υποέργα

 

Το Έργο «Αναγνώστης Ηλεκτρονικών Βιβλίων ανοικτής αρχιτεκτονικής» αποσκοπεί στην ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών μέσα από διεπιστημονική προσέγγιση με στόχους:

 

-  την παραγωγή 10 (δέκα) πρωτότυπων συσκευών ανάγνωσης, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από την εκπαιδευτική κοινότητα (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια) και κατ’ επέκταση από όλη την Επικράτεια.  

 

- την ανάπτυξη ολοκληρωμένης πλατφόρμας διαχείρισης ηλεκτρονικών βιβλίων, η οποία έχει σαν τελικό στόχο την ενσωμάτωση της στο ελληνικό επαιδευτικό σύστημα και στην οποία θα θεμελιωθεί η προτεινόμενη δράση.

 

-   τη στοιχειοθέτηση ενός Οδηγού με ενδεδειγμένους τρόπους χρήσης των παραπάνω και ενσωμάτωσης τους στην εκπαιδευτική κοινότητα.

 

 

Η υλοποίηση του προτεινόμενου έργου περιλαμβάνει τρία (3) Υποέργα:

 

 

Υποέργο 1

 

 

Το Υποέργο 1 φιλοξενεί όλες εκείνες τις δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για την υποστήριξη της έναρξης, της εξέλιξης και της ομαλής εκτέλεσης του συνόλου του έργου με την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα που επιβάλλει η τήρηση των προβλεπομένων χρονοδιαγραμμάτων.

 

 

Βασικό στάδιο του Υποέργου είναι ο Διαγωνισμός Ιδεών. Ο διαγωνισμός θα ενσωματώνει στοιχεία ανοικτής καινοτομίας, θα επιτρέπει τη συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων, και θα προάγει τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια.

 

Αντικείμενα του έργου είναι να διατυπωθούν ιδέες, προτάσεις και συνθέσεις για το σχεδιασμό ενός Αναγνώστη Ηλεκτρονικών Βιβλιών (e-book reader) και της ολοκληρωμένης πλατφόρμας διαχείρισης του.

 

Στόχος είναι η δημιουργική ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και η προσαρμογή τους στις ανάγκες των μελών της ελληνικής εκπαιδευτικής κοινότητας.

 

Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού Ιδεών θα βραβευθούν οι καλύτερες προτάσεις (ή/και συνθέσεις προτάσεων) και θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις υλοποίησης των ανωτέρω "εργαλείων". 

 

 

Υποέργο 2

 

 

Το Υποέργο 2 αφορά στην παραγωγή 10 (δέκα) πρωτότυπων συσκευών ψηφιακών αναγνωστών βιβλίων.

 

Ο φορητός αναγνώστης ηλεκτρονικών βιβλίων δίνει τη δυνατότητα ανάγνωσης ηλεκτρονικών βιβλίων και εγγράφων, όπως και με τις έντυπες εκδόσεις. Είναι «ειδικοί» φορητοί Η/Υ στο φυσικό μέγεθος ενός «συμβατικού» βιβλίου, που εκτός από τις άλλες υπηρεσίες που προσφέρουν σαν υπολογιστές (χρήση σημειωματάριου, εργαλείων επεξεργασίας κ.λ.π.) αποτελούν μια «πλατφόρμα», για να διαβάζουμε τα βιβλία μας. με ευκολία παντου. Μπορεί κάποιος να πάρει μαζί του μια ολόκληρη βιβλιοθήκη.

 

Υποστηρίζει περισσότερες από 20 μορφές δημοφιλών αρχείων κειμένου, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων .doc, .pdf, .rtf, .txt, html και των προτύπων odf. Η συσκευή αυτή είναι ένας υπολογιστής ειδικού σκοπού, ο οποίος παρέχει όλες εκείνες τις λειτουργίες που καθιστούν την ανάγνωση βιβλίου δυνατή και βολική.

 

Οι περισσότερες συσκευές που κυκλοφορούν στην αγορά είναι γενικής χρήσης και δεν είναι ειδικά σχεδιασμένες για την Εκπαιδευτική Κοινότητα και κυρίως για παιδιά.  Οι τελικές προδιαγραφές της συσκευής ψηφιακού αναγνώστη βιβλίου ανοικτής αρχιτεκτονικής θα καθοριστούν από τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ιδεών του Υποέργου 1.

 

Ενδεικτικά, μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά που προτείνεται να παρέχει είναι τα ακόλουθα:

 

-        Ειδικά σχεδιασμένη για παιδιά

 

-        Να είναι ελαφριά, εύκαμπτη,

 

-        Να έχει μεγάλη διάρκεια μπαταρίας

 

-        Να επιτρέπει την ξεκούραστη ανάγνωση σε ένα περιβάλλον με πολύ φώς

 

-        Να ακολουθεί τις αρχές του ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού και της ευχρηστίας

 

-        Να έχει υψηλή ανάλυση για να μπορεί ο τελικός χρήστης μαθητής να διαβάζει το ηλεκτρονικό βιβλίο

 

-        Να υποστηρίζει ένα σύνολο από απαραίτητους τύπους αρχείων (PDF, TXT, RTF, EPUB, LIT, PPT,DOC, κτλ) και προτύπων (ODF)

 

-        Να παρέχει λειτουργικότητες αναζήτησης (Search functionality )    

   

-        Note taking / highlighting / underlining

 

-        Να συνδέεται σε κάποιο "σύστημα" ασύρματα, μέσα από το οποίο να μπορεί να επιλέξει κάποιος τα βιβλία που θέλει να διαβάσει.

 

Οι τελικές προδιαγραφές των 10 (δέκα) πρωτότυπων συσκευών ψηφιακών αναγνωστών θα είναι διαθέσιμες και ηλεκτρονικά και θα μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να συμπληρώσει, ανανεώσει και να παράγει την πρωτότυπη συσκευή ψηφιακών αναγνωστών βιβλίων.

 

 

Υποέργο 3

 

 

Το Υποέργο 3 αφορά στην ανάπτυξη της ολοκληρωμένης πλατφόρμας και του Οδηγού διαχείρισης ηλεκτρονικών βιβλίων.

 

Mέσω της δημιουργίας της εξειδικευμένης ολοκληρωμένης πλατφόρμας ψηφιακού αναγνώστη βιβλιών δίνεται η δυνατότητα να έχουν όλοι οι φοιτητές, οι μαθητές, οι εκπειδευτικοί, της Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρόσβαση στο πολύτιμο αυτό υλικό μέσω διαδικτύου.

 

Η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει ενσωματωμένα εργαλεία πλοήγησης-αναζήτησης ειδικά κατασκευασμένα για την ανάγνωση ηλεκτρονικών βιβλίων. Το υλικό θα συγκεντρώνεται σε θεματικούς καταλόγους και παρουσιάζονται οι πηγές  που είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο (λ.χ. πύλες, κόμβοι, ιστοσελίδες, βάσεις δεδομένων και ειδικά προγράμματα) ή σε μορφή πολυμέσων (λογισμικού και οπτικο-ακουστικών μέσων), με έμφαση σε όσα είναι αξιοποιήσιμα στην εκπαιδευτική διαδικασία.

 

Αναλυτικοί κατάλογοι, (α) Θεμάτων και (β) Όρων, θα διευκολύνουν την εξειδικευμένη αναζήτηση πληροφοριών στις ηλεκτρονικές πηγές που θα παρουσιάζονται. Εκτός όμως από το ρόλο του αποθετηρίου – βιβλιοθήκης η πλατφόρμα διαχείρισης ηλεκτρονικού βιβλίου, θα παρέχει σε συγγραφείς και όλα τα απαραίτητα εργαλεία τα οποία θα τον βοηθήσουν να δημιουργήσει το δικό του ηλεκτρονικό βιβλίο με όλες τις λειτουργικότητες που χρειάζονται.

Τέλος, η πλατφόρμα θα παρέχει και όλους τους μηχανισμούς με την χρήση ανοικτών προτύπων για την μετατροπή ηλεκτρονικού υλικού σε ηλεκτρονικό βιβλίο ανοικτού προτύπου, για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί και να αναγνωστεί από αναγνώστες ηλεκτρονικών βιβλίων.

 

Οι προδιαγραφές της εξειδικευμένης ολοκληρωμένης πλατφόρμας ψηφιακού αναγνώστη βιβλιών, θα καταγράφονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου ενώ συμπληρωματικές ιδέες θα ενσωματωθούν από τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ιδεών του Υποέργου 1.

 

Τα υποέργα 1, 2  και 3 θα εκτελεστούν με ανοικτή διαδικασία.

 

Ο σκοπός του Εργου

 

- Βασική προτεραιότητα για τη νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ αποτελεί η ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και στη γνώση, η διαθεσιμότητα ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες καθώς και η καταπολέμηση του ψηφιακού χάσματος σε όλες του τις εκφάνσεις. 

 

 

Το προτεινόμενο έργο μέσω της ανάπτυξης του ψηφιακού αναγνώστη βιβλίου θα οδηγήσει στην ανάπτυξη μίας εξειδικευμένης εφαρμογής, καινοτομικού χαρακτήρα, η οποία θα υποστηρίζει την ενημέρωση, θα ενισχύσει την κατάρτιση και την εκπαίδευση και θα προάγει τη Δια Βίου Μάθηση.

 

- Σημαντικότατο στοιχείο ως προς την παραπάνω κατεύθυνση αποτελεί το γεγονός ότι οι πρωτότυπες συσκευές ψηφιακών αναγνωστών βιβλίων ανοικτής αρχιτεκτονικής θα είναι σχεδιασμένες ειδικά για το εκπαιδευτικό σύστημα και ως εκ τούτου αυτό θα τους προσδίδει σημαντική διαφοροποίηση ως προς τις υπάρχουσες διαθέσιμες γενικής χρήσης συσκευές ψηφιακών αναγνωστών βιβλίων.

 

- Μέσω του προτεινόμενου έργου ενισχύεται η συμβολή και η χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία σε επίπεδο εθνικής εμβέλειας έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της Ψηφιακής Στρατηγικής για τη δημιουργική ενσωματωση της τεχνολογίας στην υπηρεσία της εκπαίδευσης.

 

 

Οι άμεσα και έμμεσα ωφελούμενοι

 

Άμεσα ωφελούμενοι από το προτεινόμενο έργο είναι ολόκληρη η Εκπαιδευτική και κοινότητα της χώρας, μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί, Ανώτερης και Ανώτατης εκπαίδευσης.

 

Επιπρόσθετα ωφελούμενοι είναι όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ιδεών.

 

Τέλος έμμεσα ωφελούμενοι είναι όλοι οι πολίτες, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα χρησιμοποίησης του υλικού το οποίο θα διατίθεται ηλεκτρονικά και ανοικτά  στη πλατφόρμα διαχείρισης ηλεκτρονικού βιβλίου, η οποία θα παρέχει και όλα τα απαραίτητα εργαλεία τα οποία θα βοηθούν τους συγγραφείς να δημιουργήσουν το δικό τους ηλεκτρονικό βιβλίο.

 

 

 

 

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ

 

 

Ο Ανοιχτός Διαγωνισμός Ιδεών ενσωματώνει στοιχεία ανοικτής καινοτομίας, επιτρέπει τη συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων, και προάγει τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια.

Η επιλογή των τελικών συμμετεχόντων στον διαγωνισμό θα γίνει έπειτα από ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία στην οποία ενθαρρύνεται η συμμετοχή διαφόρων επιστημόνων και ειδικών σε ομάδες συνεργασίας.

 

 

Στόχοι του Διαγωνισμού είναι:

 

- να διατυπωθούν ιδέες, προτάσεις και συνθέσεις προτάσεων για ένα e-book reader που θα γίνει εργαλείο μάθησης από μαθητές και φοιτητές. 

 

 - πέραν της δημιουργίας της συσκευής, η δημιουργία ενός “οικοσυστήματος” υποστήριξης και διανομής του περιεχομένου της, εστιασμένου στις ανάγκες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, δηλαδή μίας πλατφόρμας διαχείρισης του ηλεκτρονικού βιβλίου. 

Για την επίτευξη των στόχων του διαγωνισμού, είναι απαραίτητη η αντιμετώπιση του ζητήματος με σφαιρικό και διεπιστημονικό τρόπο έτσι ώστε να προκύψουν οι προτάσεις για:

 

 - τη συσκευή (υλικό, λογισμικό, user interface, διασύνδεση, δικτύωση, κ.λ.π.)

 - το διαδικτυακό περιβάλλον χρήσης των συσκευών και διανομής περιεχομένου από διδασκόμενους και διδάσκοντες, και

 - τους προτεινόμενους τρόπους με τους οποίους θα ενσωματωθεί το e-reader στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

 

Οι όροι συμμετοχής

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα, χωρίς κανέναν περιορισμό.

Λόγω της σφαιρικής/διεπιστημονικής θεώρησης του θέματος, ενθαρρύνεται η συμμετοχή διαφόρων επιστημόνων και ειδικών σε ομάδες συνεργασίας.

Μηχανικοί, παιδαγωγοί, προγραμματιστές(developers), σχεδιαστές(designers), ειδικοί σε ζητήματα εκδόσεων και Νομικά Πρόσωπα μπορούν να συγκροτήσουν ομάδες εργασίας με τη σύνθεση που θεωρούν ότι θα αποδώσει την καλύτερη δυνατή πρόταση για το διαγωνισμό.

 

 

Τα βήματα που θα ακολουθηθούν στο Διαγωνισμο Ιδεών είναι:

 

 - Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης επι της προκήρυξης και την ανάρτηση του τελικού κειμένου της, οι ενδιαφερόμενοι θα εγγράφονται σε ένα ανοικτό διαδικτυακό ευρετήριο.

 

- Δύο μήνες (60 μέρες) μετά την ανάρτηση του τελικού κειμένου της προκήρυξης του Διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν ένα αναλυτικό κείμενο –περίπου δύο σελίδων - όπου θα περιγράφονται η γενική κατεύθυνση και τα βασικά χαρακτηριστικά της πρότασης τους.

 

- Για ένα μικρό διάστημα κάθε ομάδα, ή Νομικό Πρόσωπο που θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό ιδεών θα έχει τη δυνατότητα να ανανεώνει τα στοιχεία της πρότασης του ηλεκτρονικά.

 

 - Η προθεσμία υποβολής των τελικών προτάσεων θα λήξει 4 μήνες (120 ημέρες) μετά τη δημοσίευση του τελικού κειμένου της προκήρυξης του διαγωνισμού.

 

 - Με την λήξη του διαγωνισμού, και σε ένα χρονικό διάστημα που θα προσδιοριστεί και θα δημοσιευθεί στο δικτυακό τόπο, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να παρουσιάσουν δημόσια τις προτάσεις τους ενώπιον της προκαθορισμένης Ομάδας Αξιολόγησης.

 

Μερικά από τα βασικά κριτήρια στα οποία η Ομάδα Αξιολόγησης θα βασιστεί για την τελική επιλογή είναι:

 

α) συμμόρφωση προς το αντικείμενο του διαγωνισμού όπως αυτό διατυπώνεται στην παρούσα προκήρυξη

 

β) εύστοχη διάγνωση των προβλημάτων και της υφισταμένης κατάστασης

 

γ) εσωτερική λογική συνοχή και συνεκτικότητα των προτάσεων

 

δ) διεπιστημονική οπτική και δυνατότητα συνδυασμού με άλλες προτάσεις

 

ε) πρωτοτυπία στην θεώρηση και προσέγγιση του θέματος

 

στ) καινοτομικός και αυθεντικός χαρακτήρας της πρότασης

 

ζ) δυνατότητα χρήσης της πρότασης ως υποδείγματος

 

η) πρακτικότητα και ευκολία υλοποίησης της πρότασης

 

θ) ανθεκτικότητα, μειωμένη κατανάλωση ενέργειας, ελαχιστοποίηση κόστους κατασκευής της συσκευής

 

- Η/Οι πρόταση(εις) που θα επιλεγούν, θα λάβουν επιπλέον χρηματοδότηση προκειμένου να δημιουργηθούν τολειτουργικό πρωτότυπο της συσκευής και του διαδικτυακού πλαισίου υποστήριξης λειτουργίας της. Η διαδικασία θα στηρίζεται/ επιβλέπεται από την Ομάδα Αξιολόγησης (βλ. παρακάτω).

 

Η Ομάδα Αξιολόγησης θα επιλέξει την προτιμώμενη πρόταση και θα προτείνει την ενσωμάτωση (με συνεργασία συμμετεχόντων) στοιχείων που εισηγήθηκαν άλλες ομάδες, με στόχο την σύνθεση μιας ολοκληρωμένης πρότασης ηλεκτρονικού βιβλίου και του αναγκαίου οικοσυστήματος / διαδικτυακού πλαισίου.

 

 

Τα βραβεία

 

Στο πλαίσιo του Διαγωνισμού Ιδεων, θα πραγματοποιηθεί και η επιβράβευση των καλύτερων προτάσεων και θα αφορούν όλες τις θεματικές περιοχές. 

 

Ειδικότερα:

 

- Η επιλογή των σημαντικότερων συνεισφορών από μαθητές και φοιτητές θα γίνει από την Ομάδα Αξιολόγησης επειτα από ανοικτές διαγωνιστικές διαδικασίες.

-  Θα βραθευθούν οι τρεις (3) καλύτερες προτάσεις.

-  Το 1ο βραβείο θα ανέρχεται σε 15.000,00€, το 2ο βραβείο σε 10.000,00€ και το 3ο βραβείο σε 5.000,00€.

-  Τα βραβεία θα είναι αποκλειστικά. Σε περίπτωση συνεργασίας δύο ή περισσότερων θα χορηγείται μόνο ένα βραβείο.

 

Related Links:

Togel178

Pedetogel

Sabatoto

Togel279

Togel158

Colok178

Novaslot88

Lain-Lain

Partner Links